ALL-TRACE CATTLE (MEGABRIC)

BİLEŞİMİ:

Bakır, Kobalt, İyot, Manganez, Selenyum, Çinko, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.

HAYVAN TÜRÜ:

Sığırlar (150 kg üzeri)

KULLANIM SAHASI:

- Et, süt ve döl verimini arttırır.
- Deri ve ayak problemlerini önler.
- Genel durumu destekler.
- Metabolizma dengesini düzenler.
- Hayvanların dış görünüşlerine olumlu yönde etkir.
- Genç besi hayvanlarının gelişimini destekler.
- Sürüdeki buzağıların daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar.
- Tohumlama, düşük döl tutma, belirsiz kızgınlık problemlerini azaltır.
- Büyüme, çiftleşme, gebelik gibi üreme siklusunun spesifik dönemlerini destekler.
- Gebe kalma oranını arttırır.
- Doğumu kolaylaştırır.
- Doğum aralıklarını kısaltır.
- 8 ay etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Her sığıra 2 adet bolus önerilir.
Salınım süresi 240 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

20 x 107 g bolus/kutu

MASTİTİS OLAYLARI VE SÜTTEKİ SOMATİK HÜCRE SAYILARI SELENYUM VE BİRÇOK İZ ELEMENT VE VİTAMİNİ BİRDEN İÇEREN RUMEN BOLUSLARININ KULLANILMASIYLA DÜŞMEKTEDİR İNCELE
BESİ SIĞIRLARINDA İZ ELEMENT VE VİTAMİNLERİN KONTROLLÜ SALINIM GÖSTEREN BOLUSLAR VERİLMEK SURETİYLE KARŞILANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ İNCELE
UZUN SALINIMLI BOLUSLARIN BUZAĞILARDAKİ İZ ELEMENTLER VE VİTAMİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMASI İNCELE
ISLAH EDİLEN MADEN YATAKLARINDA OTLATILAN HAYVANLARDA GÖRÜLEN ETKİ İNCELE
UZUN SALINIMLI BİR RUMEN BOLUS SİSTEMİYLE BUZAĞILARDA İZ ELEMENT VE VİTAMİN İHTİYACININ KARŞILANMASI İNCELE
Takviye olarak Bakırla zenginleştirilmiş boluslarla ve Molibden ile zenginleştirilmiş merada otlatılan sığırlarda serum ve karaciğer dokusundaki Bakır ve Molibden üzerindeki etkisi İNCELE
UZUN SALINIMLI BİR BOLUS SİSTEMİNİN SIĞIRLARA İZ ELEMENT KAYNAĞI OLARAK YETERLİLİĞİ VE 15 AVRUPA ÜLKESİNDEKİ UYGUN MİNERAL TAKVİYESİ ÖRNEKLERİ* İNCELE
İz Element Eksikliğinin Rumen İçi Tedavisi İNCELE
SIĞIRLAR İÇİN BİRDEN ÇOK İZ ELEMENT VE VİTAMİN İÇEREN UZUN SALINIMLI BİR RUMEN BOLUS SİSTEMİNDE BİR BİLEŞEN OLARAK BAKIR OKSİT TOZUNUN ETKİNLİĞİ İNCELE
İz element / Vitamin Bolusları Uygulanmış Sığırlardaki Üreme Performansının Arttırılması İNCELE
Selenyum ve Vitamin E İçeren Uzun Salınımlı Bolusların İnekler ve Onların Buzağılarındaki Kan Glutatyon Seviyeleri Üzerindeki Etkisi İNCELE
Sığırlardaki Selenyum seviyesini arttırmak için uzun salınımlı bir bolusun kullanılması İNCELE
Sığırlar için birden fazla iz element ve vitamin içeren uzun salınımlı bir bolus İNCELE
Düşük selenyum veya düşük bakır durumu koşulları altındaki sığırlara birden çok iz element ve vitamin içeren bir bolusun kullanımı İNCELE
Otlatılan Sığırlar için Birden çok İz element/Vitamin içeren Boluslarla Saha Deneyleri İNCELE
Vitaminleri ve İz elementleri İçeren Sığırlar için Uzun salınımlı Yeni bir Rumen Bolusu İNCELE

AGRIMIN

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp