ENERJIX POWER

Süt inekleri, koyunlar ve keçiler için tamamlayıcı yem

KULLANIM AMACI

Gebeliğin son dönemi, laktasyon başlangıcında süt verimi artışı gibi enerji ihtiyacının arttığı kritik dönemlerde yemler ile yeterli oranda karşılanamayan enerji açığının kısa sürede kapatılması amacıyla kullanılır.

BİLEŞİMİ

Propilen glikol, Sorbitol, Gliserol, İzomaltüloz melası, Niasinamid, Karnitin, Aroma
1 Litre Enerjix power 920 gr. enerji prekürsoru içerir

PROPİLEN GLİKOL

Bir kısmı rumende enerji kaynağı olan propiyonata metabolize olur. Bir kısmı da rumenden emilerek glikoneogenesis için karaciğer tarafından kullanılır.

SORBİTOL

Duedenumdan sindirim hormonlarının salgılanmasını uyarır. Besinlerin rumenden geçişini yavaşlatarak daha iyi bir mikrobiyal sindirime olanak sağlar. Bağırsaklardan geçişi hızlandırır. Safra sekresyonunu arttırır. 

GLİSEROL

Glikozun ön maddesidir. Rumen metabolizmasında uçucu yağ asitlerine dönüşür. 2 saat içerisinde %85'den fazlası rumende yıkımlanır.

İZOMALTÜLOZ MELASI

Lezzetsiz hammaddelerin alımını kolaylaştırır. Ruminantlarda direkt enerji kaynağıdır. Rumen fonksiyonlarını arttırıcı etki yapar.

NİASİN

Enerji metabolizmasında önemli rol oynar. Erken laktasyondaki ineklerde yağ mobilizasyonunu azaltır.Kandaki keton cisimciklerinin konsantrasyonunu düşürür. Kan glikoz düzeyini artırır. Niasin ruminal mikrobiyal protein sentezi artırır. Erken laktasyon döneminde süt veriminde ciddi artışlar sağlar ( % 3-4).

KARNİTİN

Enerji metabolizmasında önemli rol oynar. Doğumdan sonra serbest yağ asitlerinin enerjiye çevrilmesi. Süt miktarının artışı Süt yağı ve gebelik oranının artışı İmmun sistemin desteklenmesi Ketozisin önlenmesinde etkindir.

KULLANIM DOZU

Direkt olarak oral yolla verilir.

Süt inekleri: Her ineğe 1-2 hafta süreyle her gün 250-350 ml
Koyun ve Keçiler: Her koyuna veya keçiye 1-2 hafta süreyle her gün 20-30 ml

DIFAGRI

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp