OBIBACA

Uzun Süreli Kalsiyum Desteği

OBIBACA , rasyondaki katyon-anyon dengesini düzenlemek, bu sayede süt hummasını önlemek amacı ile tasarlanmış demir içermeyen bir tablet bolustur. 
72 saate kadar etkilidir.

KAD (Katyon-Anyon Dengesi): -350 mEq/bolus

Özellikle kuru dönemin son 3 haftasında, süt inekleri rasyonunda katyon-anyon dengesi çok önemlidir. Bu denge, doğumdan sonra süt humması ve hipokalsemiyi önlemede oldukça etkindir. 

Kuru dönemde anyonik besleme yapılmasındaki amaç, anyonik tuzların metabolik asidozisi tetikleyerek kan pH seviyesini düşürmektir. PH'ın düşüşü ile artan paratiroid aktivitesi, kemiklerden daha fazla Ca mobilizasyonunu sağlar. 

Bu sayede süt ineği, sağım başlangıcında artan Ca ihtiyacının bir kısmını kendi rezervlerinden kullanarak süt hummasına yakalanmadan laktasyonun en önemli kısmını atlatmış olur.

Niçin OBIBACA kullanmalıyız?

Ürünün kalsiyum bileşimi (pidolat, klorid ve karbonat), bağırsak lümeninde kalsiyumun emilimini arttırır.
Bileşimindeki klor sayesinde katyon-anyon dengesini negatife düşürerek kalsiyum emilimini arttırır. 

Kompozisyon:

Kalsiyum klorid, kalsiyum karbonat, korunmuş kalsiyum klorid, bitkisel yağ, sorbitol, kalsiyuım pidolat, magnezyum stearat. 

Analitik bileşenler

Kloridler % 37,9
Kalsiyum % 26,2
Sodyum < % 0.1
Fosfor < % 0.1
Potasyum < % 0.1
Sülfür < % 0.1
Magnezyum % 0.05

Kullanım Şekli:

  • Buzağılamadan hemen önce ya da buzağılamadan hemen sonra uygulanır.
  • Buzağılama günü, her ineğe 1-2 tablet bolus Obibaca.
  • Kuru yerde muhafaza ediniz, yüksek sıcaklıktan koruyunuz.
  • Bu ürün süt inekleri için kullanılır, başka hayvan türleri için kullanılmaz.

Kullanmadan önce veteriner hekiminizin görüşünü almanızı öneririz. 

Net ağırlık: 10 x 90 gr bolus

OBIONE

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp