TOLFINE

Enjeksiyonluk Çözelti
Non-Steroid Anti-İnflamatuvar

AKTİF MADDE:

40 mg/ml Tolfenamik

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır, kedi ve köpekler

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR:

Anti-inflamatuvar, analjezik ve antipiretik olarak kullanılır. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği sürece;
Sığırlar: Mastitiste her 10 kg canlı ağırlık için 1 ml bir kez damar içi, solunum sistemi hastalıklarında ise her 20 kg canlı ağırlık için 1 ml kas içi yolla uygulanması tavsiye edilir. Gerekirse 48 saat sonra tekrarlanır.         
Köpekler: 10 kg canlı ağırlık için 1 ml bir kez kas içi veya deri altı yolla uygulanır. Gerekirse tedaviye 24 saat sonra aynı dozda enjeksiyon ile devam edilebilir. 
Kediler: 10 kg canlı ağırlık için 1 ml bir kez deri altı yolla uygulanır. Gerekirse tedaviye 24 saat sonra aynı dozda enjeksiyon ile devam edilebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50 ml

KEDİ

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp