FERTIDOSE

Kızgınlık ve üremeye hazırlamada kullanılan sığırlar için tamamlayıcı yem

KULLANIM AMACI

 • Döl tutma problemi görülen inekler
 • Yüksek verimli süt inekleri
 • Düveler
 • Senkronizasyon öncesi ya da senkronizasyon ile birlikte
 • Embriyo transferi yapılan inekler
 • Kurbanlık hayvanlar

BİLEŞİMİ

İyot, Kobalt, Bakır, Manganez, Çinko, Selenyum, Vitamin A, Vitamin E, B karoten, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Gliserol, Monosodyum fosfat, Hidrolize buğday gluteni, bitkisel gliserin, 1-2 propanediol, palm yağı, keten tohumu yağı, maya ekstraktları, pektin, aromatik maddeler.
Bileşimindeki bakır, çinko ve manganez %50 şelat formdadır.

VİTAMİN A

 • Östrus siklusunu düzenler.
 • Embriyojenik ölümleri engeller.
 • Kızgınlığı arttırır.
 • Ovülasyonu hızlandırır.

VİTAMİN E

 • Döl tutmayı artırır.
 • İnfertiliteyi düşürür.

SELENYUM

 • Selenyum hayvanlarda normal metabolizmanın oluşumu ve devamı için gerekli bir iz elementtir.
 • Genelde vitamin E ile birlikte verilmesi önerilir.
 • Mastitis, pyometra,ovaryum kistleri, güç doğum, doğum sonrası yavru ölümü ve anöstrus görülme riskini azaltır, fertilite oranını arttırır.
 • Buzağılarda doğal bağışıklık sistemi ve kasların gelişiminde rol oynar.
 • Yavru zarlarının atılmasına yardım eder.

BETA KAROTEN

 • Korpus Luteum' un yapısını oluşturur.
 • Fertilite üzerinde olumlu etkisi vardır.
 • Luteal hücrelerin işlevlerinde önemli rol oynar.
 • Süt ineklerinde progesteron salınımında rol oynar.
 • Progesteron salınımını arttırır ve zigotun uterusa implante olmasını kolaylaştırarak erken embriyojenik ölüm riskini azaltır.
 • Gebe kalma oranını arttırır.

BAKIR-ÇİNKO

 • Fertilite oranını arttırır.
 • Ovülasyonu düzenler.
 • Fötal gelişmeyi destekler.
 • Embriyojenik ölümleri azaltır.

FOSFOR

 • Östrus siklusunu ve anöstrusu düzenler.
 • Gebelik oranını arttırır. 

MANGANEZ

 • Siklusu düzenler.
 • Abort oranını azaltır.

İYOT

 • Üreme organlarının gelişmesi ve normal işlevlerinin gerçekleştirebilmesiyle yakından ilişkilidir.
 • Abort oranını azaltır.
 • Yavruda doğmasal anomalileri düşürür.

KOBALT

 • Ruminantlarda B12 vitamini sentezi için gereklidir.
 • Üreme performansını arttırır, ovaryumda işlevsel yetersizlikleri düzeltir.
 • Gebelik oranını ve yavru verimini arttırır.

KULLANIM SAHASI

 • Oral yolla direkt uygulanır.
 • 100 ml'lik tek bir şırınga ile tohumlama ve çiftleşmeden 30 gün önce bir kez uygulanması tavsiye edilir.

NOVAKİM

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp