NOVARUMEX

Sığır ve koyunlar için sindirim fonksiyonlarını düzenleyici tamamlayıcı yem

KULLANIM AMACI

Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenler, destekler ve iştahı açar. Yemlerin daha iyi sindirilmesini sağlar ve yemden yararlanmayı arttırır. Rumen mikroflorasının düzenlenmesine ve çoğalmasına yardımcı olur. Büyüme ve gelişmeyi olumlu yönde etkiler. Et ve süt veriminde artışa neden olur.

BİLEŞİMİ

Maya ve maya benzeri ürünler (İnaktif mayalar), Sorbitol, Çimlendirilmiş ve fermente edilmiş tahıllar, Yem katkı maddeleri:  Saccharomyces cerevisae,  DL metiyonin, Çinko (Glisin çinko şelat, hidrat), Manganez (Glisin manganez şelat, hidrat), Demir (Glisin demir şelat, hidrat), Bakır (Glisin Bakır şelat, hidrat,  Vitamin B1,  Kalsiyum propiyonat,  Aromatik madde karışımı

Maya ve maya benzeri ürünler (İnaktif mayalar)

Rumeni düzenler ve yararlı bakterilerin beslenerek çoğalmasını sağlar.

Sorbitol

Sindirim hormonlarını ve safra sekresyonunu uyararak sindirimi destekler, enerji sağlar.

Çimlendirilmiş ve fermente edilmiş tahıllar

Çimlendirme ve fermentasyon ile vitamin, enzim ve mineral oranları arttırılan tahıllar daha besleyici hale gelir ve kritik dönemde daha fazla yarar sağlar.

Yem katkı maddeleri

Bağırsak flora düzenleyiciler (Saccharomyces cerevisae)
Canlı maya kültürüdür. Sindirim ve perfomansı, kuru madde tüketimini ve yemden yararlanmayı arttırır. Süt veriminde artışa neden olur.

Amino asitler (DL metiyonin)

Fosfolipitlerin, karnitin, kreatin ve poliaminlerin sentezinde görev alır. Protein sentezinde kullanılır.
Süt verimini ve yemden yararlanmayı arttırır. Metabolik problemlerin azaltılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini destekler.

İz elementler [Çinko (Glisin çinko şelat, hidrat), Manganez (Glisin manganez şelat, hidrat), Demir (Glisin demir şelat, hidrat), Bakır (Glisin Bakır şelat, hidrat)]

Büyüme, üreme, gelişme ve verim için gereklidir. Eksikliklerinde performans ve verim düşüklüğüne sebep olurlar.

Vitaminler (Vitamin B1)

Karbonhidrat metabolizmasında görev alır. Metabolik faaliyetlerde koenzim olarak görev yapar. Ruminal faaliyetler bozulduğunda rumen fermantasyonundaki düzensizlik ve asidozis ile birlikte B1 vitamini eksikliğine bağlı belirtiler ortaya çıkabilir.

Koruyucular (Kalsiyum propiyonat)

Yem maddelerindeki küf ve zararlı mikro-organizmaların gelişimini önlemekle beraber iyi bir enerji ve kalsiyum kaynağıdır. Süt sığırlarında subakut asidoz (ketozis) problemlerinin giderilmesi ve süt üretiminin artmasına yardımcı olur.

Aromatik maddeler (Aromatik madde karışımı)

Lezzet arttırmak suretiyle yemin kolay tüketilmesini sağlar.

KULLANIM TALİMATI

1 sığır için 1 paket/gün,  5-6 koyun ve keçi için 1 paket/gün su veya yeme karıştırılarak 3-5 gün süre ile verilir.

NOVAKİM

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp