FORCYL

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

AKTİF MADDE:

160 mg/ml Marbofloksasin

HAYVAN TÜRÜ:

Sığırlar

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR:

Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica'nın duyarlı suşlarının oluşturduğu solunum yolu enfeksiyonlarının terapötik tedavisinde. 
Laktasyondaki ineklerde Eschericha coli'nin duyarlı suşlarının sebebiyet verdiği akut mastitis tedavisinde.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde: Kas içi enjeksiyon yolu ile tek bir doz halinde 10 mg marbofloksasin / kg canlı ağırlık hesabıyla 160 kg canlı ağırlık için 10 ml.
Escherichia coli'nin duyarlı suşlarının sebebiyet verdiği akut mastitis tedavisinde: Kas içi veya damar içi enjeksiyon yolu ile, tek bir doz halinde 10 mg marbofloksasin / kg canlı ağırlık hesabı ile 160 kg canlı ağırlık için 10 ml.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

VETOQUINOL

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp