MARBOCYL %10

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

AKTİF MADDE:

0.1 g/ml Marbofloksasin

HAYVAN TÜRÜ:

Sığırlar

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR:

P.multocida, P.haemolytica ve Mycoplasma bovis'in sebep olduğu solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Parenteral yolla (deri altı, kas içi, damar içi) günde 2 mg/kg/canlı ağırlık hesabı ile her 50 kg canlı ağırlık için 1 ml kullanılmalıdır. Tedaviye aralıksız olarak 3-5 gün süre ile devam edilmelidir.  

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50 ve 100 ml

VETOQUINOL

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp