DEXALANT

Enjeksiyonluk Çözelt
iVeteriner Kortikosteroid 

GÜCÜ:

2 mg/ml Deksametazon’a eş değer Deksametazon sodyum fosfat

HAYVAN TÜRÜ:

At, sığır, keçi, köpek ve kediler

ENDİKASYONLAR:

Deksametazon, güçlü bir antienflamatuvar aktiviteye sahip sentetik bir kortikosteroidtir.

DEXALANT Enjeksiyonluk Çözelti:
- Sığırda; Primer ketozis tedavisinde (asetonemi), doğumun başlatılmasında,
- Atlarda; Artrit, bursitis veya tendosinovitis tedavisinde,
- Tüm türlerde (sığır, at, keçi, köpek ve kedi) enflamatuvar ve alerjik durumların tedavisinde kullanılır.
- Özellikle şok ve dolaşım kollapsında, sığırların akut akciğer amfizeminde (çayır amfizemi), akut mastitis ve yanık tedavisi gibi hastaya acil müdahale gerektiği durumlarda DAMAR İÇİ uygulama yapılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Sığır, keçi, köpek ve kedilerde kas içi uygulanır.
Atlarda damar içi, kas içi veya eklem içi uygulanır.

Enflamatuvar veya alerjik durumların tedavisi için aşağıdaki dozlar önerilmektedir.
Bununla birlikte, kullanılan gerçek doz, hastalık belirtilerinin ciddiyeti ve sürelerinin uzunluğu ile belirlenmelidir.
At, sığır, keçi: 1,5 ml/50 kg
Köpek, kedi: 0,5 ml/10 kg

Sığırlarda primer ketozis tedavisi (asetonemi): Sığırın kilosuna ve hastalık belirtilerinin süresine bağlı olarak 5 - 10 ml/ 500 kg tavsiye edilir.

Doğumun başlatılması için - sığırlarda fetüsün aşırı büyük olmasını ve meme ödemini önlemek için kullanılır. 260 günlük gebelikten sonra 10 ml / 500 kg kas içi tek enjeksiyon olacak şekilde tavsiye edilir.

Atlarda eklem içi enjeksiyon yoluyla artrit, bursitis veya tendosinovitis tedavisi için: Doz 1 - 5 ml’dir. Bu miktarlar spesifik değildir ve yalnızca bir rehber olarak yol gösterir. Eklem boşluklarına veya bursal keseciklerine yapılan enjeksiyonlar, eşdeğerde bir sinoviyal sıvı hacminin çıkarılması ile gerçekleştirilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

20 ve 50 ml

KÖPEK

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp