ORNIPURAL

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin-Aminoasit

AKTİF MADDE:

15 mg/ml Betain, 33.3 mg/ml L- arginin, 11.8 mg/ml L-Ornithin, 10 mg/ml L-citrulline ve 200 mg/ml Sorbitol

HAYVAN TÜRÜ:

At, sığır, koyun, köpek ve kediler

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR:

Karaciğer yetmezliğinin tedavisinde ve aşağıda belirtilen hususlarda tedaviyi destekleyici olarak kullanılır.
- Hepato-nefritte
- Hiperammoniemia
- Sindirim güçlüğü, iştahsızlık
- Metabolik bozukluklar (Hipokalsemi, tetani, asetonemi, gebelik toksemisi)
- Koprostasis (peklik)
- Zehirlenmeler
- Aşırı beslenme

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı ve yavaş damar içi enjeksiyon şeklinde uygulanır.

At ve erişkin sığırlar: 50-100 ml
Tay ve buzağılarda her 5-10 kg için: 1 ml
Koyun: 10-15 ml
Kuzu: 3-5 ml
Köpek ve kediler (büyüklüğe göre): 2-5 ml 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

KÖPEK

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp