ZOLACHEM

Oral Çözelti
Vitamin Aminoasit Çözeltisi

BİLEŞİMİ:

Vitamin B1, Vitamin B6, L-Arjinin, L-Lizin sülfat, L-Treonin, L-Triptofan, DL-Metiyonin, DL-Izolösin, L-Valin, L-Sistein, L-Histidin, L-Lösin, L-Fenilalanin, Glisin, Monosodyum glutamat

HAYVAN TÜRÜ:

At, sığır, buzağı, koyun, keçi, köpek ve kediler

KULLANIM SAHASI:

- Hayvanlarda vitamin ve temel aminoasitlerin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olarak kullanılır.
- Hayvanlarda görülen zayıflık, iştahsızlık, kilo kaybı, enerji düşüklüğü gibi durumlarda destekleyicidir.
- Büyüme ve gelişmeyi yardımcı olur.

KULANIM ŞEKLİ VE DOZU:

At ve sığır: 50-100 ml
Buzağı: 25-50 ml
Koyun ve keçi: 10-15 ml
Köpek ve kedi: 4-8 ml

Tavsiye edilen miktarlar:
At sığırlar için 20 L su veya 20 kg yem,
buzağı için 10 L su veya 10 kg yem,
koyun ve keçiler için 3 L su veya 3 kg yem, kedi ve köpekler için ise 1-2 L su veya 1-2 kg yem

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

KÖPEK

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp