CALZOL

Oral Çözelti
Mineral Çözeltisi

BİLEŞİMİ:

Kalsiyum glukonat, Magnezyum klorür. 

HAYVAN TÜRÜ:

At, sığır, tay, buzağı, koyun, keçi, köpek ve kediler

KULLANIM SAHASI:

- Kalsiyum ve magnezyum eksikliklerinde organizmanın normal fonksiyonun sürdürülmesi için,
- Hipokalsemi, hipomagnezemi, raşitizm, osteomalazi ve tetani (sığırlarda gebelik veya laktasyon tetanisi, seyahat, ahır, çayır tetanisi gibi) durumlarında,
- Genç hayvanlarda büyüme geriliği ve üreme performansını azalmasında,
- Kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere civa, kurşun, bakır, kalay ve kadmiyum gibi ağır metallerle meydana gelen zehirlenmelerde,
- Alerjik durumlarda (hayvan sokmaları), köpeklerde meydana gelen eklampside ve yem intoksikasyona bağlı pododermatitis, hemorajik diyatez ve hematürilerde destekleyici olarak kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

At, Sıgır: 300 – 500 ml
Koyun, Keçi, Tay, Buzagı: 30 – 50 ml
Köpek: 5 – 20 ml
Kedi: 3 – 5 ml

Hayvanların yemlerine veya içme sularına katılarak uygulanması önerilir. Tavsiye edilen miktarlar 1 litre içme suyu veya yem 1 kg içindir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

500 ml

AT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp