ZOLPROFEN

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antienflamatuvar-Analjezik

GÜCÜ:

100 mg/ml Ketoprofen

HAYVAN TÜRÜ:

Sığıer ve atlar

ENDİKASYONLAR:

Sığırlarda: 
- Doğumda, doğum parezisine destek tedavisinde, 
- Uygun şekilde antimikrobiyal tedavi ile birlikte kullanıldığında; bakteriyel solunum yolu hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ateşi ve ağrıyı azaltmada, 
- Antimikrobiyal tedavi ile birlikte Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu, akut endotoksin mastiti dahil olmak üzere akut klinik mastitde iyileşme oranını artırmada, 
- Doğumda, memenin ödemini azaltmada, 
- Topallıkta, ağrıyı azaltmada kullanılır. 

Atlarda: 
- Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ile ilişkili iltihap ve ağrının azaltılmasında, 
- Koliklerde, viseral ağrının hafifletilmesinde kullanılır. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

 ğ ır:  Kas içi veya damar içi uygulanır. 3 ml / 100 kg c.a. olacak şekilde günde bir kez, 3 gün boyunca uygulanır.
At: Damar içi uygulanır. 1 ml / 45 kg c.a. olacak şekilde günde bir kez, 3-5 gün boyunca uygulanır. 
 Kolik tedavisi için tek uygulama yeterlidir. İkinci bir uygulama için hayvanın klinik durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

TİCARİ TAKDİ  M ŞEKLİ:  

100 ve 250 ml

AT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp