SELEANT

Oral Çözelti
Vitamin Mineral Çözeltisi

BİLEŞİMİ:

Vitamin E, Vitamin B1, Selenyum

HAYVAN TÜRÜ:

At, sığır, tay, buzağı, koyun, keçi, kuzu, oğlak, köpek ve kediler

KULLANIM SAHASI:

- Hastalıklara karşı direnç, kas, iskelet ve dolaşım sisteminin gelişmesi için,
- Stres koşullarında verim düşüşünde azalma, süt ineklerinde laktasyonda süreklilik ve fertilite ilgili sorunların azalmasını
sağlamak için,
- Vitamin ve mineral desteğinin sağlanması ile et ve süt verimi, zengin besleyici içeriğe sahip kaliteli et ve süt üretimi,
lezzette artışı yakalamak için,
- Hayvanlarda meydana gelebilecek beyaz kas hastalığının ve kas miyopatilerinin tedavisinde,
- Besinsel kaynaklı döl verim kaybı ve büyümede gerileme gibi bozuklukların giderilmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

At ve inek (Gebeliğin 5. ayından sonra): 5-10 ml
Tay ve buzağı: 0,5-1 ml
Koyun ve keçi (Gebeliğin 3. ayından sonra): 1-2 ml
Kuzu ve oğlak (1-7 günlük): 0,25 ml
Kuzu ve oğlak (7-30 günlük): 0,25-0,5 ml
Kuzu ve oğlak (1 aydan büyük): 0,5-1 ml
Köpek ve kedi: 0,1-0,5 ml

Hayvanların yemlerine veya içme sularına katılarak uygulanması önerilir. 
Tavsiye edilen miktarlar 25 L veya 25 kg yem içindir. 
Kedi ve köpekler için tavsiye edilen miktarlar 1 litre içme suyu veya 1 kg yem içindir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

AT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp