VITAZOL AD3E

Oral Çözelti
Vitamin Çözeltisi

BİLEŞİMİ:

Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E

HAYVAN TÜRÜ:

At, sığır, buzağı, koyun, keçi, kuzu ve oğlaklar

KULLANIM SAHASI:

- Hayvanların büyüme ve gelişiminin sağlanmasında,
- Stres durumlarında, enfeksiyon sonrası nekahet dönemlerinde,
- Verim düşüklüklerinde ve fiziksel hallerinde destekleyici,
- Görme bozukluklarında, yapağı ve kıl dökülmelerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

At ve sığır: 5-10 ml
Buzağı: 2-5 ml
Koyun ve keçi: 1-3 ml
Kuzu ve oğlak: 0,5-1 ml

Hayvanların yemlerine veya içme sularına katılarak uygulanması önerilir.
1-3 ay aralıklarla tekrar edilmesi önerilir.
Tavsiye edilen miktarlar 175 L su veya 175 kg yem içindir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

AT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp