VITA-C VETOQUINOL

Oral ve Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin

AKTİF MADDE:

200 mg/ml Askorbik asit 

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır, koyun, keçi, at, domuz, köpek, kedi ve kanatlılar

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR:

Vitamin C eksikliği tedavisi, halsizlik, özellikle enfeksiyon ya da stres durumlarında destekleyici tedavi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Damar içi, kas içi ve oral yolla 20-60 mg askorbik asit/kg canlı ağırlık/gün olarak uygulanır. Kronik durumlarda ya da parenteral uygulamayı takiben oral yol tercih edilebilir. Vita-C-Vetoquinol tek başına verilebildiği gibi, dikkatli bir şekilde yeme veya içme suyuna karıştırılarak da verilebilir (sütle karıştırmayınız).

At-sığır: Yetişkin hayvanlarda 10-30 ml /100 kg şeklinde, genç hayvanlarda 2.5-7.5 ml / 25 kg şeklinde uygulanır.
Koyun-keçi-domuz: 2.5-7.5 ml / 25 kg şeklinde uygulanır.
Köpek: 0.5-1.5 ml / 5 kg şeklinde uygulanır.
Kedi: 0.5-1.5 ml / 5 kg şeklinde uygulanır.
Kanatlı (her 10 hayvan için): 1-5 ml  şeklinde uygulanır.      

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50 ml

AT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp