BROXYZOL

Veteriner Sistemik Antibakteriyel – Mukolitik
Oral Çözelti

GÜCÜ:

100 mg/ml Doksisiklin (Doksisiklin hiklat tuzu olarak) ve 10 mg/ml Bromheksin HCl

HAYVAN TÜRÜ:

Ruminasyona başlamamış buzağılar ve etçi tavuklar. 

ENDİKASYONLAR:

Ruminasyona başlamamış buzağılarda: Doksisiklin’e duyarlı Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica’nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. 
Etçi tavuklarda: Doksisiklin’e duyarlı Mycoplasma türlerinin neden olduğu Mycoplasmozis ve kronik solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Buzağılarda (Ruminasyona başlamamış buzağılarda): Pratik doz 1 ml/10 kg CA/gün, 4-5 gün olacak şekilde süte/süt ikame yemine karıştırılarak oral yolla uygulanır. 
Etçi tavuklarda: 10 ml/100 kg CA/gün, 4-5 gün olacak şekilde içme suyuna karıştırılarak oral yolla uygulanır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp