UBROMAST DC

Meme İçi Süspansiyon
Veteriner Antibakteriyel

GÜCÜ:

600 mg/enjektör Kloksasiline eşdeğer Kloksasilin benzatin, 300 mg/enjektör Ampisiline eşdeğer Ampisilin trihidrat

HAYVAN TÜRÜ:

Kuru dönemdeki inekler

ENDİKASYONLAR:

Mastitisle ilişkili Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilerden ileri gelen meme içi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Streptococcus agalactiae ve diğer Streptococcus türlerine karşı, penisiline dirençli ve duyarlı Stafilokoklara karşı, Corynebacterium türlerine karşı, Escherichia coli ve diğer duyarlı Gram-negatif bakterilere karşı etkilidir. 

Kloksasilin benzatin ve Ampisilin trihidrat kuru dönem ineklerde 10 hafta süresince antibakteriyel etki düzeyini sürdürür ve meme dokusunda tahriş edici değildir. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Kuruya alınan ineklere en son sağımdan hemen sonra meme ucu iyice temizlenip dezenfekte edilir. Meme içi enjektörü, meme ucunun kontamine olmamasına dikkat edilerek, meme ucuna yerleştirilir. Hafif ve sürekli bir basınçla her bir tüp içeriği süspansiyon her bir meme içine verilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

5 gr x 50 adet enjektör/kutu

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp