MICAZOL

Oral Çözelti
Mineral Çözeltisi

BİLEŞİMİ:

Kalsiyum glukonat, Magnezyum klorür, Potasyum klorür, Potasyum iyodür, Çinko klorür, Kobalt (II) sülfat heptahidrat, Demir (III) klorür hekzahidrat

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır, koyun ve keçiler

KULLANIM SAHASI:

- Hayvanlarda mineral eksikliğinin giderilmesine yardımcı olarak,
- Mineral ve eser elementlerin eksikliğine bağlı görülebilen fertilite problemleri, deri ve tüy hastalıkları, osteomalazi, çayır tetanisi, süt veriminde düşüş, gelişme anomalileri ve kansızlık gibi durumlarda destekleyici olarak,
- Görme bozukluklarında, yapağı ve kıl dökülmelerinde kullanılması önerilir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Sığır: 10-20 ml
Koyun ve keçi: 5-10 ml

Tavsiye edilen miktarlar sığır için 125-250 kg yem, koyun ve keçiler için ise 75-125 kg yem içindir.
Süt inekleri için 250-500 kg yem, sütünden yararlanılan koyun ve keçiler için ise 125-250 kg yem
içindir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp