ZOCEFT

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

GÜCÜ:

50 mg/ml Seftiofura eşdeğer Seftiofur HCl 

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır

ENDİKASYONLAR:

Seftiofur’a duyarlı bakterilerin oluşturduğu solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Özellikle sığırlarda karşılaşılan transit hastalığı ve benzeri nitelikli pneumonilerin sağaltımında kullanılmaktadır.

Enjeksiyonluk süspansiyon sığırlarda Mannhemia sp. (Pasteurella Haemolytica), Pasteurella multocida, Heamophillus somnus’dan kaynaklanan solunum yolu enfeksiyonları ve Fusobacterium necrophorum ve Bacteriodes melaninogenicus’ un neden olduğu akut interdigital nekrobasillosis (çatal çürüğü, pododermatitis) ile doğum sonrası E.coli, Arconobacterium pyogenes ve Fusobacterium necrophorum’un neden olduğu akut puerperal metritislerde kullanılır. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, 1 ml / 50 kg canlı ağırlık olarak uygulanır. 
Tekrarlanma sıklığı 24 saatte bir defadır. 
Tedavi süresi 3 gündür, sonuç alınamadığı durumlarda tedaviye 2 gün daha devam edilebilir. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50, 100 ve 250 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp