ENROZOL

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

GÜCÜ:

100 mg/ml Enrofloksasin

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır ve koyunlar

ENDİKASYONLAR:

Enrofloksasine duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakterilerle mikoplazmaların oluşturduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Salmonella enfeksiyonları: Koyun salmonella enteritisi ve abortusu, sığırlarda gastroenteritis 
Pasteurella enfeksiyonları: Koyun ve sığır pasteurellosu 
Kolibasillosis enfeksiyonları: Kuzu ve buzağı septisemileri, ishali 
Mycoplasma enfeksiyonları: Sığırların bulaşıcı pleuropneumonia’sı, koyun bulaşıcı agalaksi enfeksiyonları.

ENROZOL viral hastalıklar sırasında oluşan enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarda da kullanılmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde, pratik dozu günlük her 40 kg canlı ağırlık için 1 ml’ dir. Kas içi (im), deri altı (sc) veya damar içi (iv) olarak uygulanır. Tedaviye üç gün boyunca devam edilir. 

Sığırlarda deri altı, kas içi ve damar içi verilebilir. 
Koyunlarda ise deri altı veya kas içi kullanılmalıdır. 

Şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda ve salmonellosis’ de 1 ml/20 kg canlı ağırlık dozunda 5 gün süreyle kullanımı tavsiye edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50 ve 100 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp