SPIRAZOL

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

GÜCÜ:

600.000 IU/ml Spiramisin ve antimikrobiyal koruyucu olarak 41,6 mg/ml Benzil alkol 

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır 

ENDİKASYONLAR:

Spiramisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: 
- Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları, 
- Laktasyondaki ineklerde Stafilokok aureus suşunun neden olduğu akut klinik mastitis, 
- Metritis 
- Ayak çürüğü 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,5 ml /100 kg canlı ağırlık kas içi yolla uygulanır.
Tedavi gerekli görülürse 24 saat sonra tekrarlanabilir. 
Solunum enfeksiyonlar: 5 ml/30 kg c.a. dozunda, kas içi yolla uygulama yapılır. Tedavi 48 saat sonra tekrarlanır. 
Mastitis ve endike olduğu diğer enfeksiyonlar: 5 ml /100 kg c.a. 24 saat ara ile iki kez, kas içi yolla uygulanır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ve 250 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp