ZOFLOR

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

GÜCÜ:

300 mg/mL Florfenikol

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır ve koyunlar

ENDİKASYONLAR:

Florfenikole duyarlı bakterilerin neden olduğu hastalıkların sağaltımında kullanılır. 
Bu kapsamda; 
Sığır: Solunum sistemi enfeksiyonlarında- Mannheimia haemolytica, Pasteurella multicida ve Histophilus somni kaynaklı 
Koyun: Solunum sistemi enfeksiyonlarında- Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multicida kaynaklı enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Sığır: Kas içi uygulamalarda 1 ml/15 kg canlı ağırlık, iki doz 48 saat arayla uygulanır. 
Deri altı uygulamalarda pratik doz 2 mL/15 kg canlı ağırlık, tek doz olarak uygulanır. 
Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır. Tedavi amaçlı olarak deri altı ve kas içi koruyucu olarak deri altı yol ile uygulanır. 
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Sığır: Kas içi uygulamalarda 1 ml/15 kg canlı ağırlık, iki doz 48 saat arayla uygulanır.
Deri altı uygulamalarda pratik doz 2 mL/15 kg canlı ağırlık, tek doz olarak uygulanır.
Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır. Tedavi amaçlı olarak deri altı ve kas içi koruyucu olarak deri altı yol ile uygulanır.
Koyun: 1 ml/15 kg canlı ağırlık kas içi yolla, 3 gün boyunca günlük olarak uygulanır. 1 ml/15 kg canlı ağırlık kas içi yolla, 3 gün boyunca günlük olarak uygulanır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ve 250 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp