ZOLOXY LA

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

GÜCÜ:

200 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer 215 mg/ml oksitetrasiklin dihidrat içerir.

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır, koyun ve keçiler 

ENDİKASYONLAR:

Duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sindirim,solunum ve ürogenital sistem hastalıkları ile deri yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.
Ayrıca viral hastalıklardan sonra gelişebilecek sekonder bakteriyel enfeksiyonları engellemek amacıyla kullanılır.
Sığır, koyun ve keçilerde başlıca pneumoni, ayak çürüğü, septisemi, enteritisler, enfeksiyöz keratokonjunktivitis, koyunlarda leptospirosis, listeriosis, anaplasmosis, mastitis ve metritislerde lokal tedaviye destek olarak kullanılır. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde 1ml/10 kg derin kas içi yolla uygulanır.

Kesinlikle damar içi uygulanmamalıdır. 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ve 250 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp