ZOLIGEN

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

GÜCÜ:

100 mg/ml Gentamisin baza eşdeğer Gentamisin sülfat içerir. 

HAYVAN TÜRÜ:

Sığır, at, köpek ve kediler

ENDİKASYONLAR:

Gentamisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları, septisemiler ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

"Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Sığır ve at: 4.0 ml / 100 kg canlı ağırlık (günlük doz), kas içi (İM), deri altı (SC), yavaş damar içi (İV).
Buzağı, tay: 2.0 ml / 50 kg canlı ağırlık (günlük doz), kas içi (İM), deri altı (SC), yavaş damar içi (İV).
Köpek: 0.4 ml / 10 kg canlı ağırlık (günlük doz), kas içi (İM)
Kedi: 0.2 ml / 5 kg canlı ağırlık (günlük doz), kas içi (İM)

Sığır, at, buzağı ve taylarda 3 ila 5 gün süre ile her 12 saatte bir enjeksiyon tekrarlanır. 
Köpeklerde 1. gün 12 saatte bir enjeksiyon takip eden uygulamalar günde bir kez 3 ila 7 gün süreyle devam edilir.
Kedilerde her 12 saatte bir enjeksiyon şeklinde 3 ila 7 gün süreyle tedaviye devam edilir. "

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 ml

ZOLEANT

Bilgi Talep Formu (+90) 533 461 90 27 WhatsApp